loyal

 • 41loyal — <ing. loyal – sadiq> 1. Dövlət hakimiyyəti qanunlarına, qərarlarına (bəzən yalnız zahiri, rəsmi olaraq) sədaqət göstərən, qanun daxilində hərəkət edən. Loyal adam. Loyal münasibət. 2. Bir şeyə bitərəfcəsinə münasibət göstərən …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 42loyal — anständig, aufrecht, aufrichtig, ehrenhaft, ehrlich, fair, geradlinig, geradsinnig, glaubwürdig, grundanständig, grundehrlich, gut, hochanständig, integer, ordentlich, redlich, sauber, seriös, solide, treu, unbescholten, vertrauenswürdig,… …

  Das Wörterbuch der Synonyme

 • 43loyal — adj. loyal to * * * [ lɔɪəl] loyal to …

  Combinatory dictionary

 • 44loyal — [16] Loyal, ultimately the same word as legal, has a double history in English. It was originally acquired in the 13th century as leal. This came from Anglo Norman leal, a descendant of Latin lēgālis ‘legal’. Then in the 16th century it was… …

  The Hutchinson dictionary of word origins

 • 45loyal — adjective always supporting your friends, principles, country etc (+ to): Dennis will always be loyal to this government, whatever it does. | a loyal supporter of the team loyally adverb …

  Longman dictionary of contemporary English

 • 46loyal — dis·loyal; loyal; …

  English syllables

 • 47loyal — loy•al [[t]ˈlɔɪ əl[/t]] adj. 1) faithful to one s sovereign, government, or state 2) faithful to one s oath or obligations 3) faithful to any person or thing conceived as deserving fidelity: a loyal friend[/ex] 4) characterized by or showing… …

  From formal English to slang

 • 48loyal — / lɔɪəl/ adjective always buying the same brand or using the same shop ● The aim of the advertising is to keep the customers loyal. (NOTE: you are loyal to someone or something) …

  Marketing dictionary in english

 • 49loyal — [16] Loyal, ultimately the same word as legal, has a double history in English. It was originally acquired in the 13th century as leal. This came from Anglo Norman leal, a descendant of Latin lēgālis ‘legal’. Then in the 16th century it was… …

  Word origins

 • 50loyal — déloyal loyal …

  Dictionnaire des rimes